miércoles, 5 de marzo de 2008


VOCABULARI DE GEOGRAFIA (I)
PENYA-SEGAT.

Penya litoral tallada a plom de pendent abrupta que ha estat modelat per l’acció de l’erosió litoral.
AGENTS EROSIUS

Són aquells agents naturals que s’encarreguen de produir una modelació de l’escorça terrestre, com per exemple: el vent, la pluja…

ALBUFERA

Llac d’aigües de poca profunditat i poc salades separades del mar per una estreta franja de terra.


AL·LUVIÓ


Dipòsit sedimentari sòlid d’un riu: còdols, graves, arenes, argila, llim (fang que arrossega el riu)

ANTICICLÓ

Regió en la qual les mases d’aire i la pressió atmosfèrica és superior a 1013 milibars (alta pressió)


ATMOSFERA

Capa formada per diversos gasos que envolta el planeta Terra
BADIA

Entrant obert i corb ocasionat pel mar o un llac en la línia de costa

GUARET

Terra de labor que no se sembra durant un o més anys


CAP

Promontori que ix cap al mar des de la costa.


1 comentario:

MartínSierra dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.